De VUCA-wereld. Wat betekent het en hoe bereid je de leerling van nu daarop voor?

VUCA-wereld

De VUCA-wereld is een snel stijgend populair begrip. Wat betekent het en hoe kunnen we onze leerlingen voorbereiden op deze VUCA-wereld?

We leven al een tijdje in een VUCA-wereld! Het is een wereld die volatile is, oftewel een snel veranderende wereld. Kijk bijvoorbeeld eens naar de bedrijfswereld. Uber is in zeer korte tijd de grootste taxicentrale geworden zonder dat deze taxi’s bezit. AirBnB is de grootste hotelketen zonder dat het kamers bezit. Kortom, businessmodellen veranderen, disruptieve ontwikkelingen van start-ups dwingen de grote bedrijven om te blijven innoveren en een blauwe oceaan te vinden. Voorbeelden van bedrijven die niet hebben veranderd zijn ook te geven, zoals Nokia en V&D die als een mammoettanker niet flexibel genoeg waren om te veranderen. Ze zijn uit de markt gedrukt. Waarom is dit zo belangrijk voor het onderwijs? Vooral omdat al onze leerlingen over een tiental jaar moeten gaan solliciteren bij bedrijven die in deze VUCA-wereld moeten overleven. Zij willen mensen die de vaardigheden en inzicht hebben om hiermee om te gaan.

De U in VUCA staat voor Uncertain. Het is een wereld die zo snel verandert dat het niet zeker is dat wat vandaag goed werkt, morgen ook nog goed zal werken. De gemiddelde leeftijd van een bedrijf is drastisch afgenomen in 20 jaar van ongeveer 50 jaar naar 15 jaar en zou volgens het OECD nog verder afnemen naar 5 jaar in 2050. Is dat zeker? Uiteraard niet! Wat zouden we leerlingen van nu moeten leren over wat zij over 10 jaar gaan meemaken in het bedrijfsleven? Een heel lastige vraag waarbij het antwoord voor een deel bij de 21e eeuwse vaardigheden (of toekomstgericht onderwijs) zou kunnen liggen. Dit zijn vaardigheden en digitale vaardigheden die juist van pas komen als het gaat om een onzekere context.

Complex is de VUCA-wereld ook. De rol van overheden verschuiven en actief burgerschap en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker. Als men naar het wereldtoneel kijkt ziet men ook dat landen als Amerika, Rusland en China een grote invloed heeft op de benzine- en supermarkt prijzen in Nederland. Alles hangt met elkaar samen en sociale media heeft binnen de diplomatie nog nooit zo’n grote rol gespeeld.

Tenslotte is de VUCA-wereld een wereld die ambigious is. Een dubbelzinnige wereld is een wereld waarin vooroordelen, tegenstrijdige informatie en ook nepnieuws verwarring schept. Door kritisch te denken en meerdere bronnen te raadplegen kan er een goed beeld worden geschapen in de context waarin dit zich afspeelt. Voor leerlingen cruciale vaardigheden aangezien zij op veel meerdere, snellere en meer onbetrouwbare manieren informatie tot zich krijgen dan elke generatie tevoren.

Het is verstandig om tijdens het uitoefenen van jouw vak na te denken over de VUCA-wereld die nieuwe (digitale) vaardigheden eist van de leerling van nu. Leer ze omgaan met de digitale wereld van nu door deze in de lessen erbij te betrekken. Laat de leerling samenwerken, kritisch denken, problemen oplossend nadenken, creatief oplossingen aan te dragen… kortom, bereid ze voor op een veranderende, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld waar zij als volwassene hun weg in moeten vinden.

 

Auteur: Eeuwe Feenstra

Mijn naam is Eeuwe Feenstra. Ik ben docent Digitaal Burgerschap op een school in Oisterwijk. Dit vak heb ik samen met een collega ontwikkeld en geef al meerdere jaren digitale vaardigheden en mediawijsheid met veel plezier aan onderbouw leerlingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *